JURIDISKA BYRÅN M WIKSTRÖM

                                                           

HÄSTJURIST

Om oss

Välkommen till Juridiska byrån M Wikström

 

Trevligt att du hittade till min juridiska byrå.  Här kan du se vilka ämnesområden jag är verksam inom, samt få lite tips och råd om du har en juridisk konflikt att ta ställning till. Jag finns och verkar i allmänjuridik runt Umeå med utgångspunkt från Vännäs. Jag är specialist i och arbetar mest med hästjuridik. I hästjuridik är jag verksam i hela landet och har klienter från Malmö till Kiruna.

 

Min målsättning är att Du som vänder dig till Juridiska byrån M Wikström ska bemötas av en jurist som har stor kompetens och som bryr sig.  Du kan få den hjälp just Du behöver på ett sätt som passar Dig. Därför erbjuds Du som klient även hembesök där vi kan gå igenom dina frågeställningar i lugn och ro. Detta alternativ kan även vara lämpligt för dig som har svårigheter att ta dig till byrån.  Till skillnad från många andra juristbyråer och advokatbyråer erbjuder jag mottagning även på kvällstid samt har jourtelefon dygnet runt. På så sätt kan du nå mig och få juridisk hjälp just när du behöver det!

 

Vidare erbjuder jag kostnadsfri inledande rådgivning per telefon eller mail. Där har du möjlighet att få ett första förslag på hur Vi kan gå vidare i ditt ärende.

 

I det fall jag skall titta specifikt på ditt ärende så tar jag betalt. Kostnad för vidare rådgivning alternativt om ni anlitar mig är fastställd domstolstaxa år 2021 1781,00 kr/timme. Det finns dock möjlighet att i de flesta fall använda rättsskyddet i sin hemförsäkring för att täcka större delen av ombudskostnaderna.

 

Kontakta mig gärna så hjälper jag dig med dina frågor och funderingar.

 

Vänligen jur. kand. Malin Wikström

Våra verksamhetsområden

HÄSTJURIDIKJag har hållit på med hästar sedan jag var liten och arbetat med hästar professionellt som ryttare i Tyskland. Då jag senare på grund av skador tvingades sluta jobba med hästar började jag läsa juridik.

 

Tidigare har jag arbetat som biträdande jurist vid advokatbyrå. Jag har nu valt att specialisera mig inom hästjuridik och har stor inblick i de juridiska problem som kan uppkomma vid handhavande och försäljningar av hästar.

 

När det gäller hästar och hästjuridik är frågorna oftast artspecifika och därför krävs det god kunskap för att göra en juridisk bedömning.

 

Jag kan hjälpa dig med alla juridiska frågor och konflikter rörande hästar.

 

Avtal vid köp eller försäljning av häst, tolkning av köpeavtal

 

Tvist efter köp/försäljning, prisavdrag, hävning av köp, fel i hästen

 

Avtal om t.ex. stallplats, beridare, utbildning av din häst, fodervärd

 

Skadestånd

 

Tolkning av försäkringsavtal, tvist med försäkringsbolag

 

I hästjuridiska tvister är Du är oftast berättigad till ersättning för ombudskostnader i och med rättsskyddet i Din hemförsäkring. Se mer om det under länken Rättsskydd/Rättshjälp

 

KÖPRÄTT/

AVTALSRÄTT


Köprätt berör förhållandet mellan köpare och säljare. Det finns två huvudsakliga lagar som tillämpas. Köper du som privatperson av en näringsidkare är det konsumentköplagen som tillämpas men köper du av en privatperson är det köplagen som tillämpas. Det är mycket viktigt vad som avtalats mellan parterna. Därför utgör även avtalsrätten en viktig del i den rättsliga bedömningen.

 

Jag är specialiserad på hästjuridik och en stor del av hästjuridiken är köp och försäljning av hästar.

 

Den juridiken kan användas på alla varor, spelar inte någon roll om det är en häst, hund, bil  eller ett piano, samma lagregler gäller.  Hästjuridiken är i sig komplicerad och kräver specialistkompetens inom hästens område men självfallet kan jag använda mina kunskaper lika väl vid andra köprättsliga problem.

 

Hör av dig för mer  information och rådgivning.

 

jur. kand. Malin Wikström

SKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsrätt är regler kring under vilka förutsättningar en ekonomisk ersättning för en skada, ett skadestånd, ska betalas ut, och hur stor denna ersättning ska vara.

 

I lagen regleras rätten till skadestånd dels skadeståndets storlek.

 

Skadeståndsrätten rör vanligtvis förhållanden där en person, den skadegörande parten, genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons, den skadelidande partens, egendom, och dessa parter inte befinner sig i ett avtalsförhållande. Detta kallas för utomobligatoriskt skadestånd då parterna inte har några tidigare avtalsförpliktelser, obligationer, till varandra.

 

Självfallet kan det uppstå skador även inom ramen för ett avtalsförhållande. Då anväder man använder man regler i avtalet för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger så kallat, inomobligatoriskt skadestånd. Inomobigatioriska skadestånd behandlas som en del av avtalsrätten.

 

Frågor som skall avgöras inom skadeståndsrätten är b.la. vilken ansvarstyp som ska gälla för det aktuella handlandet och skadan, vilket orsakssamband som måste föreligga mellan handlingen och skadan, adekvat kausalitet, och hur skadan ska beräknas rent ekonomiskt.

 

Skadeståndsrätten räknas som en del av obligationsrätten då det uppstår ett rättsförhållande mellan den skadegörande och den skadelidande genom hävdande av ett skadeståndsanspråk.

 

Huvudregeln anges i 2 kap. 1§ skadeståndslagen ”den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”.

 

Vill du veta mer om vad som gäller i ditt specifika ärende så tveka inte att höra av dig!

 

jur. kand. Malin Wikström

Våra tjänster

Ombud i domstol

Förlikningar

Förlikningsavtal

Rättsskydd

I de flesta civilrättsliga ärenden kan man använda rättsskyddet i sin hemförsäkring. Kontakta oss så berättar vi mer.

Öppettider

Måndag - Fredag


09:00 - 17:00


Lördag


Öppet enligt överenskommelse


Söndag


Öppet enligt överenskommelse